...

Phát triển Website

Chi tiết

Xây dựng Web

Website cùng với các chức năng thiết thực, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp.

Mr. Dũng
 125     412
...

Xây dựng phần mềm

Chi tiết

Tư vấn và phát triển

Phần mềm quản lý, phần mềm tính toán,...

Lan
 42     37
...

Đào tạo

Chi tiết

Chuyên ngành IT

Kiến thức IT, lập trình.

Hoàng
 32     75